E-post
ilseng.net/Ilseng Samfunnshus
Kontaktperson Leder:
Rune Pettersen
Adresse: Villavegen 50, 2344 Ilseng
Tlf.: 92488893
E-postadr.: grindalnina@hotmail.no


Kasserer:
Ragnhild Sørlie
Adresse: Gartnervegen 27, 2312 Ottestad
Tlf.: 90091668
E-postadr.: rasorlie@bbnett.no
Web adresse
Beskrivelse Vårt formål er å arbeide for at Ilseng skal ha et forsamlingshus med rom for ideelle, kulturelle og veldedige aktiviteter. Huset skal også ha lokaler for servicetilbud for Ilsengs befolkning.
Vi skal sørge for at Ilseng Samfunnshus til enhver tid er godt vedlikeholdt og i god stand. Vi arrangerer hvert år "Ilsengdagene" med lotteri og andre aktiviteter for å skaffe penger til driften.
Dato oppdatert 2017-10-30