E-post
Kontaktperson Leder:
Rune Pettersen
Adresse: Villavegen 50, 2344 Ilseng
Tlf.: 92488893
E-postadr.: grindalnina@hotmail.no


Kasserer:
Hans Jacob Lund
Adresse: Jønsbergvegen 139, 2344 Ilseng
Tlf.: 41472186
E-postadr.: hjlund@hotmail.no
Web adresse Foreningens hjemmeside
Beskrivelse Ilseng Samfunnshus er en frivillig, ideell og samfunnsnyttig forening. Foreningen har som formål å arbeide for at tettstedet Ilseng har et forsamlingshus, med rom for ideelle, kulturelle og veldedige aktiviteter, som samtidig kan romme lokaler for servicetilbud til stedets befolkning.
Dato oppdatert 2016-04-11