Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Norsk folkehjelp Stange/Løten

Adresse Postboks 1017
2312 Ottestad

E-post
Kontaktperson Hilde Nyutstumoen 920 82 962, hilde.nyutstumoen@nav.no
Når det gjelder førstehjelpskurs gjelder samme kontaktperson
Beskrivelse Gjennom medlemskap i Norsk Folkehjelp Stange/Løten ønsker vi å skape møteplasser for mennesker med felles interesser. Slike møter blir en kilde til vennskap, en base for sosialt engasjement og sosial aktivitet som vil motvirke følelsen av rastløshet eller ensomhet. Mulighet for å utveksle tjenester og gi omsorg til noen er viktig for opplevelsen av egenverdi og velvære. Vi ønsker derfor å skape en ”VI” kultur hvor medlemmene deltar i utviklingen og føler eierskap til det som foregår i organisasjonen. Vi har en ”JA” kultur som bekrefter hverandre positivt og gir hjelp til å lykkes i organisasjonen

Våre medlemmer er delaktige når vi utarbeider mål, verdigrunnlag og visjoner.

I Norsk Folkehjelps nasjonale, internasjonale, ungdoms- og sanitetsarbeid skal følgende områder løftes:

• Kamp mot undertrykking, fattigdom og urettferdig fordeling
• Kamp mot rasisme og diskriminering
• Arbeid for likestilling og mot vold og overgrep
• Forebygging, frivillig engasjement og kompetansebygging
Dato oppdatert 2014-03-03

Sist endret: 03.03.2014
|
|
|