E-post
Kontaktperson Leder:
Berit Mangnes,
Måsåbekkveien 27A,
2316 Hamar

Kasserer:
Grethe S. Lauritzen,
Momyrvn. 109A,
2334 Romedal
Tlf. 90512712
Epost: 44grelau@gmail.com
Web adresse
Beskrivelse Ilseng Sangforening er et blandakor som i år er 70 år.
Vi synger et variert repertoar med f.eks. salmer, viser, pop og gospel.
Vi arrangerer konserter i egen regi og sammen med andre aktører.
Blant annet har vi hatt to julekonserter med Guren Hagen og for noen år siden en konsert med Geirr Lystrup. Vi har også samarbeidet med med Tor Karseth, han har laget manus og har hatt regien på tre forestillinger vi har fremført: "Fredsbrus og Ertelåg" i 1997 og 2012, og "Beatles på ilsengsk" i 2014.
Koret har også deltatt på Sangerstevner i Norge og på Nordisk/Baltisk Korfestival, samt at vi har reist på en del utenlandsturer i egen regi, nå sist til Wien i sommer.
Dato oppdatert 2021-04-13