Piloter på læringsplattform

5. trinn på skolen har tatt i bruk læringsplattformen It's learning. Du får tilgang til It's learning via Internett, men du må ha et eget brukernavn og passord. Dette er dermed en avgrenset og trygg del av Internett. Elevene kan levere oppgaver, gruppearbeid og prøver via læringsplattformen. It's learning gir muligheter for alternative undervisningsformer og er et viktig og nyttig redskap i arbeidet med tilpasset opplæring.

Sist endret 08.02.2007