Gravfesteavgiften for 2018 er kr. 268,-. Festeperioden er på 10 år.