Gravfesteavgiften for 2017 er kr. 260,-. Festeperioden er på 10 år.