Gravfesteavgiften for 2020 er kr. 290,-. Festeperioden er på 10 år.