Gravfesteavgiften for 2019 er kr. 280,-. Festeperioden er på 10 år.