Dalmo er en erfaren skoleleder og kommer fra stillingen som avdelingsleder i Eidsvoll. Hun har blant annet videreutdanning innenfor organsiasjon og ledelse, juss for skoleledere, rektorutdanning og ledelse av lærings- og læreplanarbeid.

Vi ønsker Dalmo velkommen til Stangeskolen og Stange kommune.