Nettsidene er kommunens viktigste kommunikasjonskanal til innbyggere, næringsliv og organisasjoner. 

Målet med de nye nettsidene er at det skal være enklere for innbyggerne å finne informasjonen de trenger og at kommunens tjenester og tilbud presenteres på en klar og tydelig måte.

Det skal være lett å finne det du trenger, forstå det du finner og bruke det til det du skal. 

Vi jobber stadig med å forbedre og utvikle innholdet og ønsker gjerne tilbakemelding om informasjon dere ikke finner.