Inger Lise Hølto er tilsatt som ny rektor ved Breidablikk skole. Hun har erfaring som undervisningsinspektør i Osloskolen, og har de siste årene jobbet som assisterende rektor ved Hoberg skole. Hun starter i stillingen 01.02.23.

Hilde Hagelund Simensen er tilsatt som ny rektor ved Arstad skole. Hilde har en lang fartstid i Stangeskolen, og har blant annet vært assisterende rektor ved Arstad skole siden 2013. Hun tiltrer stillingen umiddelbart. 

Vi ønsker Inger Lise og Hilde velkommen som nye virksomhetsledere i Stange kommune.