Det betyr at det nå er 40 flotte turforslag som alle kan benytte seg av før sesongslutt 16. oktober. 

Turposter på Hedmarken er et stort samarbeidsprosjekt som koordineres av Hamar og Hedmarken turistforening. Her finner du også kartene til Hamar, Løten og Ringsaker.

Stanges 10 turposter blir til sammen med flere andre turlag; Kvennstugua Bygdetun og turstier, Romedal almennings turstilag (RAT) og Espa turstilag, i tillegg til HHT i Stange som alltid legger en post til Ilsengstiene og en til Ottestadstien.

Last ned kartet med Stanges turposter her (PDF, 2MB)

Det er i tillegg poster på helt nymerkede stier. Leder i HHT Stange krets anbefaler særlig post 7 på Rønningen i Rådalen der det er mye spennende å oppleve underveis. Posten på Sorten som ligger helt øst i Romedal almenning må man vente med til veien er kjørbar etter vårløsning.

Alle turforslagene blir tilgjengelig digitalt på ut.no.