Premier

Alle som deltar i jakten på stolpene er med i trekningen av ulike premier som gavekort til: Atlungstad brenneri, Konglehytta eller inngang i Ottestad svømmehall. I tillegg deles det ut ulike premier fra brannvesenet hvor blant annet en familie får møte Bjørnis på brannstasjonen. Trekning skjer etter at stolpejakten avsluttes 1. november. 

Stolpene er i år plassert på følgende steder

  • Ottestad vest (20)
  • Stange sentrum (10)
  • Åsbygda (10)

Stolpejakten i Stange 2023 (kart) (PDF, 6MB)

FrivilligsentralenKartet finner du i flere butikker/bensinstasjoner/rådhuset/Stangehallen, og utenfor døra til Frivillighetssentralen i Ottestad 

I årets stolpejakt samarbeider vi med O-laget Vallset/Stange, NAV arbeidstreningsgruppe, Ottestadstien, Åsbygda i Utvikling, Tjukkasgjengen og Hedmarken brannvesen.

Takket være velvillige grunneiere og stolpejegere som respekterer privat eiendom og for eksempel ikke parkerer på, eller beveger seg over dyrket mark. Bruk anviste p-plasser og unngå kjøring helt fram til stolpene!

VI kan også anbefale å låne sykkel i BUA Stange. Vi gleder oss til et godt og smidig samarbeid, som skaper gode turopplevelser for alle!

God tur!