- Stange er en motor og en god samarbeidskommune, sier statsforvalter Knut Storberget.

Han sier at Stange har det meste på stell.

Tverrfaglig

Storberget får blant annet høre hvordan flyktningetjenesten jobber og samarbeider tett med andre virksomheter for god forebygging og enda mer arbeidsrettet fokus. Det blir også informasjon om hvordan øke antallet praksisplasser i kommunen og samarbeidet med NAV. Statsforvalteren blir også med inn i klasserommene.

Etter dette blir det dialog med kommunen om aktuelle temaer, et av de er jordvern.

Siste del av besøket er på Hias sitt anlegg i Sandvika der Statsforvalteren blant annet får en omvisning ved det nye vannbehandlingsanlegget.  Han får også blant annet høre om hvilke ambisjoner Hias har satt for nitrogenrensing. 

Storberget forklarer hvorfor han nettopp ønsker disse teamene slik:

- Flyktningesituasjonen er en svært aktuell sak der vi har en koordinerende rolle, sier Storberget som roser innsatset Stange og andre kommuner i Innlandet gjør.

Vi følger opp besøket utover dagen.