Norkart er leverandør av IT-systemer til Stange kommune, for føring og forvaltning av kart- og eiendomsinformasjon. Foreløpig er det ingenting som tyder på at Stange kommune er direkte berørt. 

Holder kontakt med Norkart

- Etter at vi hørte om datainnbruddet, så har vi vært i kontakt med Norkart for å høre om kommunens systemer og data er berørt, men det er de ikke. Allikevel kan kommunen være indirekte berørt ved at uvedkommende kan ha tilgang til informasjon om kommunens innbyggere. Nå avventer vi, følger med på situasjonen og holder kontakt med Norkart, sier fagansvarlig for Geografiske Informasjon Systemer (GIS) i Stange kommune, Magnus Clausen.

Les mer om datainnbruddet på datatilsynet.no

Datainnbruddet skjedde i en av Norkarts søketjenester, som ikke er en del av IT-leveransen til Stange kommune.

Ekstra årvåkenhet

Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet i en søketjeneste som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregister. Fra søketjenesten ble informasjon lastet ned av uvedkommende. Selv om hendelsen ble raskt avdekket av Norkart, kan uvedkommende ha tilgang til informasjon om kommunens innbyggere.

Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere, samt festere og eiere av boretter er berørt. Personer med fortrolige adresser og/eller skjermede bygg er ikke omfattet av hendelsen. Norkart skriver i en pressemelding at de ikke har holdepunkter som tilsier at opplysninger er forsøkt misbrukt. Likevel ønsker de å oppfordre til ekstra årvåkenhet spesielt med tanke på forsøk på svindel og ID-tyveri.

- Selv om kommunens systemer ikke er berørt, så er det en tankevekker at persondata for så mange innbyggere kan komme på avveie i et datainnbrudd. Det er viktig at vi som innbyggere følger med når det gjelder forsøk på svindel, sier Clausen.

Les mer om hvordan forebygge og oppdage id-tyveri på datatilsynet.no