Det tok bare ti dager før hele potten på 160 millioner kroner var borte i fjor.

Først til mølla

- Jeg så året før at Molde fikk 50 av 100 millioner kroner. Da tenkte jeg at søren her gjelder det å forberede seg siden det er første mann til mølla, sier daglig leder i boligforetaket Lars Johan Bjerkvoll.

Boligforetaket sendte derfor søknader fortløpende og fikk nesten 13 millioner kroner i støtte på 12 prosjekter. Dermed er Stange blant kommunene som har fått støtte til flest tiltak.

- Det er grunn til å  være stolt av dette, og håper det bygger stolthet blant de ansatte i boligforetaket. Det var et gullår, sier Bjerkvoll.

Han trekker fram Kjell Skarpnor  og Trym Nordsveen som har skrevet søknadene som har gitt så god uttelling.

Sparer oppvarmingBolig som har blitt etterisolert.

Bjerkvoll understreker at dette ikke bare er bra for miljøet, men at det også gir bedre boforhold for beboerne når bygg etterisoleres, tak skiftes og dører og vinduer skiftes, slik som det har blitt gjort på blokkene på Godtland eller ordnet ny isolasjon og tak på bygg i Vallset.

Kostnadene til oppvarming blir også mindre.

Det er totalt 149 boliger som vil nyte godt av lavere fyringskostnader som følge av ENØK tiltakene. Totalt har vi ca. 550 boliger så det er fortsatt en vei å gå, sier Bjerkvoll.

Han kunne ønsket seg en enda mer sosial profil på tiltakene, men at en rett og slettt velge å søke på prosjekter som er mulig å få til på den korte tida.

- Og alle beboerne har lite å rutte med, og vi kan ikke øke husleien på grunn av bedre standard, sier han.

- Vi må utnytte slike muligheter når vedlikeholdsetterslepet øker med 10-15 millioner kroner i året. Vi har fått i oppdrag av kommunestyret å ivareta realkapitalen, understreker Bjerkvoll.

I årets statsbudsjett har regjeringa bevilget 300 millioner kroner, og Stange kommunale boligforetak er klare til å sende nye søknader. Neste prosjekt er en blokk med 54 leiligheter på Godtland der planen er nye yttervegger, tak og dører.