Dette for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter. Gående som til vanlig benytter Kristian Fjelds gate vil bli ledet rundt Stange viderefående skole. ( Se bilde over)

Omkjøring til pendlerparkering vil bli via anleggsveg forbi Stange videregående skole slik det var i august/september 2022 da Bane nor utførte sitt arbeid ved Stange stasjon. (Se bilde under).

Dette vil vare i tidsrommet fra 16. februar til ut mars.

Omlegging pendlerveg