Firmaet har sitt tilhold på Granberg i Romedal og har 37 ansatte. Selskapet har gjennom mange år vært en viktig bedrift i kommunen vår og har vært involvert i et stort antall utbyggingsprosjekter. Firmaet tar også inn lærlinger og har et stort antall yngre ansatte.

Stange kommune gratulerer!