Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av mange kroniske grunnsykdommer.

Beskytter

Sykehusinnleggelse kan være nødvendig ved alvorlige komplikasjoner . Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen beskytter mot alvorlig influensa, og vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Spesielt viktig å vaksinere seg i år

De to foregående influensasesongene var spesielle og utypiske.  Det var svært lite influensa i omløp. Årsaken til dette var de strenge smitteverntiltakene mot koronaviruset. Nå når slike tiltak ikke lenger er i bruk, vil influensavirus igjen sirkulere i samfunnet. Fordi vi har hatt svært lite influensa de siste sesongene vil befolkningen ikke ha like god naturlig immunitet som normalt. Til sammen gir dette økt sannsynlighet for at vi får et større utbrudd av influensa kommende sesong. Det er derfor i år spesielt viktig at personer i målgruppen tar influensavaksinen. Anbefalt vaksinasjonsperiode er oktober-desember.

Disse anbefales å ta vaksinen

Alle over 65 år, gravide, samt personer i alle aldre med en rekke kroniske sykdommer er anbefalt influensavaksine. Oversikt over hvem som tilhører målgruppen for influensavaksinering finner du her.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte ( personer med kraftig redusert immunforsvar).
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Hvor tar du vaksinen

Influensavaksinen kan du få hos fastlegen din. Følg med på hjemmesiden til legekontoret hvor du har fastlege, eller du kan ta kontakt med legekontoret og avtale tid, helst gjennom elektronisk melding dersom du har anledning til det. Barn i målgruppen for influensavaksine skal vaksineres på helsestasjonen eller hos egen fastlege.

Arbeidsgiver organiserer og dekker kostnader for vaksinering for helsepersonell. Personer utenfor målgruppene som velger å ta influensavaksinen på apotek må betale hele kostnaden selv.

Innbyggere i målgruppen, og som ikke har fastlege i Stange kommune, eller ikke får influensavaksine hos egen fastlege, kan komme til Stangehallen på oppsatte dager for drop-in og få vaksine der i regi av kommunen. Kostnad for dette er kr. 300,- som må dekkes av innbygger, eventuelt arbeidsgiver ved yrkesvaksinasjon.
 

Tidspunkter for vaksinering i Stangehallen for helsepersonell og målgrupper uten fastlege i Stange:

 • Fredag 28.10: 10.00-13.00 og 14.00-16.00
 • Torsdag 3.11: 07.30-10.30 og 11.30-14.00
 • Fredag 04.11: 10.00-13.00 og 14.00-16.00
 • Torsdag 10.11: 10.00-13.00 og 14.00-16.00
 • Fredag 11.11 10.00-13.00 og 14.00 -16.00
 • Fredag 18.11: 07.30-10.30 og 11.30-14.00

Informasjon til ulike grupper

Pneumokokkvaksine

Alle personer over 65 år, eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Du kan lese mer om hvem som anbefales å ta pneumokokkvaksine her.

Ta kontakt med fastlegen din for å få en vurdering om du tilhører målgruppen for vaksinasjon, og for eventuelt å få satt vaksine.

Store deler av befolkningen har nå vaksinert seg mot korona. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa, og det er derfor nødvendig å ta influensavaksinen dersom man ønsker å være beskyttet mot influensaviruset. Det er ikke skadelig å vaksinere seg mot flere sykdommer over et kort tidsrom, men det skal allikevel gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine dersom vaksinene ikke gis samtidig.

Influensavaksine og koronavaksine

 • Informasjon til risikogruppene om influensavaksine finner du her.
 • Informasjon til gravide om influensavaksine finner du her.
 • Informasjon til helsepersonell om influensavaksine finner du her.