Oppdatert antall - eidsiva.net/stange

Det er et nasjonalt mål at alle skal kunne ha et høyhastighetstilbud på bredbånd innen 2025, og Stange kommune er derfor pådriver for å få til dette. Kommunen har søkt om midler siden 2017 og fått tildelt midler nesten hvert år siden. Det er en lang prosess å drive denne utbyggingen, men nå nærmer Stange kommune seg og med det vi nå bygger ut har vi godt over 90 prosent dekning.

Ikke nok

Det er kommersielle aktører som bygger ut, men Stange kommune søker om økonomisk støtte. Stange kommune dekker likevel minimum 25 prosent av kostnadene. Men det blir ingen utbygging dersom det ikke melder seg mange nok på.

I disse områdene har leverandøren banket på samtlige dører, og det er 417 husstander potensielt som kan tegne abonnoment. Til nå er det solgt 225, og det mangler 45 for å komme opp i 65 prosent, som må til.

Bedre mobil

Det er nå også avholdt anbudsutlysning på bredbånd i området rundt Kolomoen og det skal nå jobbes med for å lande en ny avtale der. I det område er det 284 husstander.

Stange kommune har også signert avtale med Telenor for utbygging av nye mobilmaster i Stange øst. Det er dårlig med mobildekning i almenningen og det skal det jobbes med frem til 31.12.2024. Her blir det også bedre mobildekning inn mot innbyggerne.

Bredbåndstatus i Innlandet