Prosjektet sommerjobb unge har hatt i overkant av 80 av søkere til stillinger i barnehage, skole, renhold, bibliotek, drift, kommunalteknikk samt en prosjektkoordinator. Intensjonen med prosjektet er å gi ungdom i Stange en smak på arbeidslivet.

Ønsket velkommen

Ungdomsrådet presiserte viktigheten av at ungdommer gis mulighet til å få noe arbeidserfaring på sin CV. Videre meddelte ungdomsrådet at stillingene burde strekke seg utover et stort geografisk område. Avslutningsvis ble det presisert viktigheten av at arbeidserfaringen minimum er ei uke, og at flest mulig unge får mulighet til arbeide i Stange kommune.

Kommunalsjef oppvekst Denis Aggrey, ønsket ungdommene velkommen og gratulerte de kandidatene som var nå var innkalt til intervju. Stange kommune vil høste erfaringer fra årets prosjekt og videreutvikle tilbudet fremover. Det vil utarbeides en orienteringssak til kommunes politikere, som legges frem etter sommerferien.

Stange kommune vil takke alle ungdommer som har søkt og gi ros for godt gjennomførte intervjuer.

Vi ønsker alle ungdommer som blir tilbudt stilling masse lykke til!