Konserten i 2023 vil avvikles 20.-22. oktober. Fristen for innlevering av konseptskisse er 15. februar 2023.

Oppdraget honoreres etter komponistforeningens satser og  avtalt honorar skal dekke alle kostnader i produksjonsperioden 15. februar 2023 - fram til konsert. 

Konseptskissen skal inneholde følgende

  • Kort beskrivelse av ide, samarbeidspartnere/medvirkende
  • Tidsplan for produksjon
  • Budsjett
  • Evt. lydfiler/eksempler, lenker til tidligere arbeider

Om festivalen

Kønnbandfestivalen gjennomfører konsertene i biblioteket på Stange. Dette preger gjerne festivalen, med artister og kunstnere som har fokus på tekst og som gjennom musikk formidler følelser og historier. Fremføringen av verket skal være med profesjonelle musikere fra Mjøsregionen.

Søknad/konseptskisse sendes til kultursjef Kjersti Krageberg på innen 15. februar 2023. For mer informasjon ring telefon 99233331.