Etikknettverket i Innlandet markerer tildeling av etikkprisen med konferansen "Etikk er tidløst" på Domkirkeodden i Hamar 24. august. 

Målgruppen er helsepersonell, høgskoleansatte og studenter, pårørende, frivillige og andre interesserte. 

Etikkprisen 2021

Etikkprisen 2021 ble tildelt Etikknettverket for kommunale helse- og omsorgstjenester i Innlandet som koordineres av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Innlandet (USHT). Fagjuryen mener at de har vist at etikkarbeid er noe kommunene kan samarbeide om gjennom interkommunalt nettverksarbeid og kliniske-etisk komitéer.

Etikkprisen går til kommuner eller virksomheter som driver systematisk etikkarbeid med mål om å styrke brukeres opplevelse av verdighet og integritet. Det er satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS som står bak Etikkprisen.

Samarbeid om etikk

Etikknettverket er et samarbeid mellom 18 kommuner i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (USHT), Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Statsforvalteren i Innlandet. Etikknettverket setter etikk på dagorden og samarbeidet bidrar til etisk bevissthet og etisk refleksjon i tjenestene.

Gjennom å delta i Etikknettverket får ansatte og ledere utveksle erfaringer og styrket sin etiske kompetanse. For kommunene som står i krevende og omfattende oppgaver, er Etikknettverket en viktig samarbeidspartner. Etikkarbeidet skal være aktuelt og oppleves nyttig, slik at det kan nyttiggjøres i kommunene. 

Program

Foredragsholdere denne dagen er Abid Raja, Einar Øverenget, Asbjørn Kjetil Torfinsen, Erik Seierstad, Knut Anders Sørum og Inge Eidsvåg.

Her kan du se fullt program (PDF, 652KB).

Påmelding her innen 10. august

Spørsmål kan rettes til Åsa Serholt Jensen ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet. 

logo usht