Stange kommune ønsker tilbakemelding fra pårørende til innbyggere i Stange som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunen vil derfor, som ledd i dette, markedsføre den nasjonale undersøkelsen «IVARETATT?», som er en årlig undersøkelse som er åpen fram til 31. mars.
Fokuset er den pårørende selv, - hvordan den pårørende opplever å bli involvert og ivaretatt. Undersøkelsen er anonym. Selv om du har besvart undersøkelsen tidligere år, er det svært nyttig at du også gjør det i år.

Svar på undersøkelsen her

Undersøkelsen blir gjennomført for tredje gang

Stange kommune har promotert undersøkelsen de to foregående årene, og det er ikke en undersøkelse kommunen igangsetter selv.  

Kommunen håper likevel at mange ønsker å besvare undersøkelsen nå i år.  Resultatene blir drøftet og lagt til grunn for forbedrings- og utviklingsarbeid knyttet til ivaretakelse av pårørende i helse- og omsorgstjenestene. 


Bakgrunn og mer informasjon

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet (Oppland), i samarbeid med Senter for omsorgsforskning øst, ved NTNU i Gjøvik har utarbeidet denne årlige undersøkelsen.
USHT, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen og Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen.

I tillegg til å være et verktøy for kommunene, vil data benyttes til forskning.

Nyttig for kommunen!

«IVARETATT?» er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Kommunen kan hente ut statistikk for hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt. Årlig rapport vil synliggjøre områder som behøver forbedring og områder man lykkes med. Fra en periode til en annen kan kommunen sammenligne rapporter og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram.

Undersøkelsen ligger åpen noen måneder årlig, denne gangen til 31.mars 2024. Det tar omlag 10 til 20 minutter å besvare undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen og delta her

Trenger du hjelp med digital besvarelse?

Hvis noen trenger hjelp med å besvare undersøkelsen digitalt, er det hjelp å få på Stange bibliotek onsdager mellom klokka 12 og 14. Da sitter Sebastian Langseth, lærling på IT-avdelingen i kommunen, og tilbyr «Digihjelp».