Treffene er i regi av kreftkoordinatorene i Hamar, Stange og Ringsaker kommune. De deltar også på alle samlingene. 

For hvem: 

Tilbudet er for pårørende til pasienter med kreft, kols, nevrologiske sykdommer, hjerte-karsykdommer eller andre alvorlige lidelser. Tilbudet er for pårørende over 18 år i Hamar, Stange og Ringsaker kommune.

Innhold: 

Møteplassen gir mulighet for faglige innspill og utveksling av erfaringer. Temaene vil ha fokus på pårørendes helse, å være pårørende over tid, samhandling med helsevesenet og andre instanser. Temaer kan også springe ut fra deltagernes ønsker.
Tilsvarende kurs har blitt arrangert tidligere med gode tilbakemeldinger. 

Hvor:

Hospice Sangen, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Høyensalsgt.74, 2317 Hamar 

Når:

26. april, 10. mai, 24. mai og 7. juni 2022. På de respektive kveldene deltar kokk, yogainstruktør, lege og sosionom med aktuelle temaer for ivaretakelse av deg som pårørende. 

Tid:

18.00 – ca. 20.00


Påmelding og spørsmål innen 8. april 2022 til:
Hamar: marte-lill.solstad@hamar.kommune.no  eller tlf 92041433
Stange: hege.snesrud.lindquister@stange.kommune.no   eller tlf 93446811
Ringsaker: heidi.nordsveen@ringsaker.kommune.no  eller tlf 48132058

- Vi ønsker velkommen til møteplassen!