Stange kommune, ved kommuneentreprenøren, skal i gang med utbedring av Hobergvegen i uke 24.

Stengt

Utbedringen innebærer fjerning av asfalt på strekket mellom Basterudvegen-Holmlundvegen. Vegen vil derfor bli stengt for gjennomkjøring i perioden uke 24-26. Det kan på enkelte punkter bli foretatt noe masseutskiftning.  

Gravearbeidet vil foregå i tre faser, slik at beboere er sikret adkomst til sine eiendommer. Noen ulemper må likevel påregnes i anleggsperioden. Arbeidene med nytt asfaltdekke vil bli startet mandag 24. juni (uke 26), med værforbehold. Dette innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre til eiendommene i denne perioden.

Grøfting er også et nødvendig tiltak for å sikre at vannet ikke blir stående i, og inntil vegen. Det vil derfor bli gjennomført grøfterensk der hvor dette er mulig og hensiktsmessig. Vannet er vegens verste fiende, og vil forårsake både telehiv og lettere skader i dekke hvis vannet ikke ledes bort fra vegen.

Viktig at alle beboere også sørger for å fjerne vegetasjon og andre hindre inntil vegen før oppstart av arbeidene, slik at vi får et så godt resultat som mulig.

Stange kommune håper for forståelse under arbeidene, og at det vises hensyn.