Hamar og Stange har i fellesskap svart på henvendelsen fra Helse Sør-Øst og informert om sju ulike alternativer i de to kommunene.

I Hamar og Stange kommuner er følgende lokaliteter vurdert som aktuelle alternativer for tomt til nytt sykehus:

  • Sanderud sykehus, Stange
  • Åkershagan, Stange
  • Tokstad, Stange
  • Sandvika, Stange
  • Disenstranda, Hamar 
  • Stavsberg, Hamar 
  • Vien, Hamar 

Alle tomter ligger i tilknytning til Hamar tettsted. Områdene er vist med en foreløpig avgrensning som utgangspunkt for tomtesøk, og er i størrelse fra ca 30 daa til 350 daa.

Sykehusbygg vil også kunne vurdere flere alternative tomtesøksområder.  

De sju tomtealternativene for sykehusplassering kan du lese om her.