Mobilitetsuka 2022 starter 16. september og varer til 22. september, Årets hovedbudskapet er "Bedre forbindelser". Dette handler om trygge og forutsigbare reiser, enten om du går, sykler eller reiser kollektivt. 

Gratis sykler

Stange kommune markerer Mobilitetsuka på forskjellige måter og vil særlig fokusere på sykkel og gåing over Stangebrua nå som det er redusert fremkommelighet.

- Vi vil møte syklister og gående med et smil og kaffe ved Stangebrua, sier samfunnsplanlegger Ellen C. R. Klaveness i Stange kommune, som forteller at det blir ekstra tilrettelagt for å sette igjen bilen denne uka.

  • Gratis sykkellån på Atlungstad
  • Pendlerparkering på grusbanen på Åkershagen og på pendlerparkeringa ved E6 i Ottestad. (Se kart lenger ned)

- Vi ønsker å synliggjøre at en kan reise mer miljøvennlig og håpet er jo at folk endrer reisevaner på sikt, sier hun.

Ordfører Bjarne Christiansen ( Ap) og varaordfører Paal Ravnaas (NL) oppfordrer de som kan til å finne fram sykkelen denne uka. Kristiansen understreker at Stange bevisst satser på å bygge ut gang- og sykkelnettet og at det her allerede har skjedd mye som mellom Hamar og Stange.

Klaveness sier det er viktig at barn og unge tar i bruk sykkelnettet fordi vaner etableres tidlig og at det er viktig at foreldrene er med.

parkering under mobiliitetsuka

Hvert år

Mobilitetsuka blir markert i september hvert år i mange byer og tettsteder over hele Europa. Hensikten er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning. Det er et nytt tema for hvert år, og i 2022 er temaet «Bedre forbindelser». Dette handler om trygge og forutsigbare reiser, enten du går, sykler eller reiser kollektivt.