Søke eller endre barnehageplass - frist 1. mars

Det er samordnet opptak for alle barnehagene i Stange. Kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dersom det er ønskelig med endret barnehagetilbud, må det sendes ny søknad. Dette gjelder både endring av type plass og eventuell ønske om annen barnehage. Søkere som er innvilget plass i en barnehage, er sikret plassen frem til skolestart.

Søk barnehageplass
 

Trenger du hjelp med søknaden?

  • Ta direkte kontakt med den enkelte barnehage
  • eller ring virksomhet for barnehager 92482775

Søknadsfrist 1.mars 2024

Barnehagene i Stange