TA STYRING er et gruppebasert kurs med helhetlig fokus på livssituasjon og mestring, starter 19. september. 

Kurset bra mat for bedre helse starter 3. oktober. Dette er et gruppebasert kurs med fokus på å motivere, hjelpe og støtte arbeidet med positive forandringer i kostholdet under mottoet «små skritt – store forbedringer». 

Sov godt er et søvnkurs for deg som ønsker å bli mer fornøyd med søvnen din, som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det. Den første av fire kursdager er 24. oktober.

Du kan lese mer om disse og andre kurstilbud på frisklivssentralens sider