Det er fjerde året på rad at det er Stolpejakt i kommunen. Stolpejakten er et samarbeid mellom Stange kommune, Stange Idrettsråd, O-laget Vallset/Stange, NAV Arbeidstrenings­gruppe og Tjukkasgjengen.

40 stolper

Stolpene fordeler seg med 10 i Stangebyen, 10 i Romedal og 20 på Tangen. På Tangen er seks av postene merket svart, som er den høyeste vanskelighetsgraden.

NB! Stolpe 14 i Romedal er midlertidig flyttet til stolpe 13 på grunn av arbeid. Den vil stå her ut uke 27 før den flyttes tilbake.

Last ned kartet her (PDF, 9MB)

Denne gjengen har sørget for utplassering av stolpene, og de er tilgjengelig helt til 1. november.

Stolpejakten 2022På bildet: Fra venstre: Arnstein Dale, OL Vallset/Stange, Emilie Westli Andersen, koordinator stolpejakten Stange 2022, Marita Karlsen, Tjukkasgjengen, Jan Åge Lillevik Olsen, arbeidsgruppe, Steffen Abrahamsen, arbeidsgruppe, Kjersti Krageberg, kultursjef Stange kommune og Anders Dahl, NAV-arbeidstreningsgruppe.