Stortinget har bestemt å videreføre de midlertidig økte satsene for bostøtte til og med juni 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte.  

Kan jeg få bostøtte?

Ekstra bostøtte til strømutgifter 

Personer som får utbetalt bostøtte for desember til og med april, får 1500 kroner i støtte til strømutgifter. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm. Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i januar til og med mai.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Søk om bostøtte

Hvis du allerede mottar bostøtte trenger du ikke søke på nytt for å få strømstøtte. Husk å melde fra hvis det er endringer i husstanden.