De vil derfor at DU skal sende inn forslag på kandidater.

Demenspris 2024:  

Demensprisen skal gå til en ”hverdagshelt” og kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling. Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Nasjonalforeningens Demenspris er et litografi av kunstneren Inger Dale, og deles ut på Nasjonalforeningen Innlandet sin konferanse på Alzheimerdagen i september.

Folkehelsepris 2024:

Prisen kan gå til en enkeltperson eller lag/foreninger. Innsatsen skal være på frivillig basis. Ved vurdering av søknad vil det bli lagt vekt på at kandidaten oppfyller en eller flere av følgende områder:

  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet
  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Bidrar til/tilrettelegger for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet

Idrettslagene deler ut egne priser. Det tenkes derfor folkehelse i et vidt perspektiv, rettet både mot barn og voksne.

Nasjonalforeningens Folkehelsepris er et kunstverk laget av Gunilla Holm Platou.

I tillegg vil Innlandet fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, påskjønne prisvinner med en gavesjekk på kr. 10 000,-.

Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Nasjonalforeningen Innlandet sitt fylkesårsmøte på Lillehammer 13. april 2024.

Frist for forslag, med begrunnelse,  er 31. januar 2024 på begge prisene og forslag sendes innlandet@nasjonalforeningen.no eller pr. post til Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kornsilovegen 54, 2316 Hamar.