Dette ble gjort i forbindelse med oppfordring som kom fra mellom annet Justis/ kommunale departementet i forbindelse med å skjerpe sikkerheten etter utbruddet av krigen i Ukraina. Det ble derfor aktivert strengere regler rundt Geografisk blokkering.

Der er det to land som ikke skulle vært inkludert i blokkeringen, dette var USA og Canada. Dette er nå fjernet og våre nettsider skal være tilgjengelige for begge landene. 

Vi beklager at dette har ført til problemer for enkelte, og takker for at kommunen er blitt gjort oppmerksomme på problemstillingen. I dagens utfordrende situasjon knyttet til IT sikkerhet oppstår det hendelser hvor der blir iverksatt strenge tiltak som kan oppleves som inngripende.

Stange kommune vurderer sikkerhetstiltakene fortløpende og er opptatt av at tiltakene ikke skal være strengere enn nødvendig.