Målsettingen med tiltaket er å bidra til det skapes varige besparelser for det lokale næringslivet gjennom energieffektiviserende tiltak.

Norconsult er valgt som leverandør og bistår med befaring, rådgivning og en enkel tiltaksrapport.

Den enkelte søker får dekket inntil 5 timer med rådgivningstjenester. Det må betales en egenandel på kr 1.000.

Søknadene behandles fortløpende.

Søknadsfrist 15. juni 2023.

Har du spørsmål, ta kontakt med næringssjef Erik Habberstad, telefon 41518697

Søker

Kort om hva søknaden konkret omhandler, inkludert informasjon om tid, sted etc. gjennomføring og målsetting.
Hvilke områder anses som mest relevant?