Det nye kommunestyret består av 33 representanter fra 12 ulike partier, og flertallet er kvinner. 

Bjarne H. Christiansen ble valgt som ordfører og Truls Gihlemoen som vararordfører. Aasa Gjestvang skal lede planutvalget og Line Mette Teigland driftsutlvalget.

Se alle kommunestyremedlemmene