Hamar og Stange kommuner har også i år fått bevilget midler fra Statsforvalteren til tiltak. Det er Glommen Mjøsen Skog som står for det praktiske arbeidet med ryddesag. Ved å slå planten hver tredje uke fra juli til og med september, vil man hindre frøsetting og dermed spredning. Denne behandlingen gjentas i minst 3 år. 

I Stange er Nordre Starelva ryddet manuelt fra Stangebyen til Svartelva (11 km) siden 2018. Her ser vi gode resultater av jobben som er gjort. Desverre ser man til dels fri utvikling av denne planten i minst to andre viktige bekkedrag i Stange. Bekjempelse også her vil nok bli et større tema i tida som kommer.

Om kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en ettårig plante som kan bli opptil 3 meter høy. Blomstene er hvite, røde, rosa eller fiolette og sitter kransstilt oppover en rett blomsterstengel. Stilken er hul og brekker lett, bladene er sagtannede og lanseformede (5-18 cm lange). Planten blomstrer i løpet av perioden juni til oktober og får deretter frøkapsler på 1,5 – 3 cm. Frøene spretter ut ved den minste berøring, og de kan slynges opptil 6-7 meter avgårde. 

Kjempespringfrø trives best i fuktige og nitrogenrike områder og er å finne i fuktig skog og eng, grøfter, veikanter, åkerlandskap, i vannkanter og på strender. Planten er introdusert til Norge som hageplante og har spredd seg ut i naturen fra private hager. Planten spres lett langs veier (ved kantslått osv.), ved transport av hageavfall og langs vassdrag. Planten kan danne svært tette bestander som skygger ut og fortrenger andre  ville blomster. 

Hjelp oss å registrere og bli kvitt uønskede arter

Hamar kommune har laget en kartløsning der du kan registrere områder der du finner kjempespringfrø og de andre uønskede artene kjempebjørnekjeks, rynkerose og brunskogsnegl.

Ta gjerne et bilde av plantene og legg ved også. Da hjelper du oss til å få oversikt over hvor denne planta ha etablert seg.

Lenke til side der du kan registrere funn av uønskede arter

Hamar kommune oppfordrer også alle som får uønskede arter på sin eiendom om å bekjempe dem der.