BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte utvalg i Stange. De kan uttale seg på vegne av barn og ungdom i kommunen, og skal være fast høringsinstans i saker som gjelder barn og ungdom i kommunen. 

Ny leder i barn- og unges kommunestyre er Jacob Amir Bhanji Bustnes, mens Mie Eide Johannessen ble valgt til nestleder.

Barneråd og et ungdomsråd

Barnerådet består av representanter fra alle barneskolene i kommunen, totalt 18 representanter fra ni barneskoler. Barnerådet har to møter i året. Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler. Ungdomsrådet har ca. åtte møter i året.