Jim Roger Lillemo er politikontakt i Stange. Politiet kommer til å være ekstra til stede ved skolevegen de første tre ukene etter skolestart. Det kan skje både med mer patruljering og kontroller.

- Det har vært mye ulykker i sommer og vi vil ikke at barn og unge skal bli involvert i det, sier han.

Ber sjåførene passe på

Han har derfor en klar oppfordring til alle bilister.

- Vær ekstra observante. De aller minste er også ute og går i trafikken nå, sier han.

Det er mange som kjører barna sine til skolen, og Lillemo ber foreldre som kjører om ikke å stresse i trafikken, men ta det pent. Og ikke minst, husk bilbelte på barna. Det er også viktig at bussene får satt av barna på en trygg og god måte. Endel elever sykler også til skolen, og Lillemo ber foreldrene passe på at barna har hjelm. Det samme gjelder for sparkesykkel.

Ekstra utfordringer

Det er også noen veger i Stange som har ekstra utfordringer i år. I Kjonerudvegen er det ventet mer trafikk fordi Stangevegen er stengt og biler kjører ut på E6 via denne vegen. Ved Solvin skole er det 40-sone, men det er rapporter på at noen tråkker for hardt på gasspedalen der. Og både i Stange og på Espa er det bygeprosjekter. Det betyr tungtransport på vegene. 

Husk å klippe hekken- nå starter skolene