Disse er anbefalt vaksine

 • Alle fra fylte 65 år
 • Alle beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle gravide i 2. og 3. trimester
 • Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn (født før uke 32) fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med følgende tilstander/sykdommer:
  • Astma og andre kroniske lungesykdommer
  • Hjerte- og karsykdom
  • Diabetes
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Nevrologisk sykdom/skade, særlig ved nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme
  • Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (vurderes av lege)
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte

Hos fastlege

Dersom du tilhører en risikogruppe som nevnt over, kan du få vaksine hos fastlegen. Dersom du ikke har fastlege i området, kan du kontakte Smittevernkontoret i Hamar kommune. Dersom du ikke tilhører risikogruppe, kan du få vaksine på apoteket. Helsepersonell skal få vaksine gjennom sin arbeidsgiver. Svinerøktere og personer som jobber tett på fugleinfluensa er også anbefalt vaksine, og får denne gjennom sin arbeidsgiver.

Korona

I høst er det også koronavaksinering av risikogrupper, og det er omtrent de samme risikogruppene som er anbefalt ny dose koronavaksine nå. Sjekk her om du er anbefalt koronavaksine, og følg med på kommunens nettsider for informasjon om hvordan du kan få vaksinen.

Koronavaksinering i Stange