Søke eller endre barnehageplass - frist 1. mars

Det er samordnet opptak for alle barnehagene i Stange. Kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dersom det er ønskelig med endret barnehagetilbud, må det sendes ny søknad. Dette gjelder både endring av type plass og eventuell ønske om annen barnehage. Søkere som er innvilget plass i en barnehage, er sikret plassen frem til skolestart.

Søk barnehageplass
 

Trenger du hjelp med søknaden?

  • Ta direkte kontakt med den enkelte barnehage
  • eller ring virksomhet for barnehager 92482775

Søknadsfrist 1.mars 2023


Åpen barnehage

Torsdag 16. februar fra klokka 17.00 - 19.00 holder alle kommunale og private barnehager i Stange åpent.

Da kan foreldre som ønsker å søke plass i barnehage fra høsten 2023 få informasjon og omvisning i den enkelte barnehage. 

Påmelding må skje til den enkelte barnehage innen 14. februar.

Barnehagene i Stange