Vann til drikke og matlaging bør derfor kokes.

Vannet i Mjøsa kan være forurenset som følge av flomsituasjonen. Urenset vann fra Mjøsa gjennom privat vannforsyning  anbefales ikke som drikkevann.

Les mer om kokevarsel

Vi understreker at det ikke under noen omstendighet er anbefalt å bruke vann direkte fra Mjøsa som drikkevann. Flommen og de store nedbørsmengdene gjør at Mjøsa tilføres betydelige forurensninger gjennom utslipp og avrenning fra mange kilder.

Gjelder kun privat vannforsyning

Dette varselet gjelder personer med privat vannforsyning fra Mjøsa. De med kommunal vannforsyning kan trygt drikke vannet fra springen. Dersom det kommunale vannet skulle bli forusenset, vil berørte husstander få kokevarsel på SMS.