Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har nå over 20.000 innbyggere.

Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter

 

 

Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) gir mange ulike tilbud til barn, unge og voksne med behov for spesiell tilrettelegging. Personalet som teller ca. 60 personer er bredt sammensatt med stor formal- og realkompetanse innen spesialpedagogikk, voksenpedagogikk og målrettet miljøarbeid.

Vi samarbeider med barnehager og grunnskoler om spesialpedagogiske tilbud, herunder logopedisk hjelp, sanseintegrasjon (barne- og ungdomsgrupper) og har en egen forsterket skoleavdeling for elever i grunnskolen med multifunksjonshemming.

Senteret gir mange ulike tilbud til voksne som trenger et tilpasset opplærings-, arbeids- og/eller aktivitetstilbud, herunder snekkerverksted, vedproduksjon, arbeidstreningsgruppe, tekstilavdeling, kantine, friluftsgrupper, dans/drama, avisproduksjon, ulike individuelle tilbud og voksengrupper, sansetrening, musikk og tilbud i eget terapibasseng og Snoezelen-senter.

Senteret selger en del undervisningstjenester, bl.a. til Hedmark fylkeskommune (Hverdagslivstrening under Stange videregående skole).

Sist endret: 06.11.2015
|
|
|